Menu

W dn. 16-18 marca odbyły się doroczne rekolekcje szkolne. W tym roku prowadził je ks. diakon Jarek, który od kilku miesięcy odbywa w naszej parafii swoje praktyki. W prowadzeniu rekolekcji pomagali klerycy z warszawsko-praskiego seminarium, duchownego. Fot. Dominik Pawlik

Rekolekcje szkolne

Powrót