Wielki Boże,
Ty chcesz, aby ludzie służyli Ci w radości serca.
Dlatego pozwalamy, aby ku Twojej chwale
rozbrzmiewała muzyka i instrumenty.
Ty poleciłeś Mojżeszowi przygotować trąby,
aby rozbrzmiewały podczas uroczystej ofiary.
Twój lud wybrany wyśpiewał Ci chwałę muzyką fletów i harf
Twój Syn stał się człowiekiem i przyniósł na tę ziemię pieśń chwały,
Która na wieki rozbrzmiewa w niebie.
Apostoł wzywa nas, byśmy
Z całego serca śpiewali na Twoją chwałę.
W tej uroczystej chwili prosimy Cię:
Poświęć te organy
Aby rozbrzmiewały na Twoją chwałę,
Aby unosiły nasze serca do Ciebie.
Tak jak wiele piszczałek jednoczy się w jeden dźwięk,
Pozwól również nam jako członkom Kościoła
Złączyć się we wzajemnej miłości i braterstwie,
Abyśmy wraz ze wszystkimi aniołami i świętymi
Zgodnie śpiewali hymn wiecznej chwały
Ku Twojej czci.
Amen


Benedykt XVI, papież
Ratyzbona, 13 września 2006 r.