Mediacje pojednawcze

 

Ostatni nadzwyczajny synod biskupów przypomina nam, że Ewangelia o rodzinie to istotne przesłanie Kościoła. Wobec nasilającego się kryzysu rodziny, rosnącej liczby rozwodów i związków nieformalnych chcemy pomagać rodzinom znajdującym się w sytuacjach konfliktowych. Jedną z form takiej pomocy są mediacje pojednawcze.

Mediacje pojednawcze to;

  •  rozwiązywanie sporów w małżeństwie i rodzinie przy udziale bezstronnego mediatora
  •  usprawnienie komunikacji między zwaśnionymi stronami
  •  pomoc w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji rodzinnych

Dyżur w czwartki od godziny 18.00 w sali Poradni Rodzinnej.
Proszę zainteresowanych o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Anna Hofmann-Delbor

a.hofmann.delbor@gmail.com

lub tel. 606432757