Menu

Rozmowa uczniów koła dziennikarskiego SP 218 z s. Deborą, Przelożoną Generalną Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, która odbyła się we wrześniu 2015 r.

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej mają swój klasztor przy ul. Kajki, niedaleko naszego kościoła. Siostra Debora pochodzi z USA. Dom Generalny sióstr franciszkanek znajduje się w Rzymie. Opracownaie materiału: W. Pawlik, organista.