Menu

Trwają Światowe Dni Młodzieży z udziałem pielgrzymów z Hongkongu, których od 20 lipca gościmy w naszej parafii. Goście zobaczyli m. in. Ostrówek, Żelazową Wolę, Brochów, Stare Miasto, Łazienki Królewskie… Uczestniczyli w koncercie na Placu Piłsudskiego, w piątek spotkali się z parafianami w przykościelnym ogrodzie, a w sobotę byli na Festiwalu Narodów w WSD na Tarchominie. W przygotowaniu film i dłuższa relacja fotograficzna, ale zanim to „się zrobi” popatrzmy na kilka zdjęć przechwyconych z nagrania video. Opr. W. Pawlik, organista.