Menu

W środę 19 października w liturgii Kościoła wspominaliśmy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, anińskiego wikariusza w latach 1975-1978. Przez cały dzień, także podczas różańca z udziałem dzieci, modliliśmy się za wstawiennictwem Błogosławionego Męczennika, a po wieczornej Mszy św. odbył się montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez ks. Pawła, w czasie którego usłyszeliśmy fragmenty kazań i listów. Tego dnia o godz. 12 w kościele i przy grobie na Żoliborzu spotkali się kapłani, którzy byli razem z  ks. Jerzym w wojsku w Bartoszycach. Fot. organista

Bł. Jerzego Popiełuszki

Powrót