Menu

Kuba Michalski: Zapraszam do posłuchania najpiękniejszej modlitwy, napisanej oryginalnie w języku polskim. "Pieśń XXV" mistrza Jana to cudowny hymn dziękczynny za dary otrzymane od Boga. Muzyka jest mojego autorstwa, podobnie jak zdjęcia przyrody - najwspanialszego z boskich darów. Natomiast sfilmowanie mnie śpiewającego, to już dzieło mojego syna Bartka.