Menu

W encyklopedii możemy przeczytać: „Roraty, pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką (świecą roratną). Świeca ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę.” W naszym kościele msze roratnie od wielu lat sprawowane są o godz. 6.30. Po roratach ks. Proboszcz zaprasza dzieci na ciepłe cacao i ciastka. Na pamiątkę uczestnictwa w tej pięknej adwentowej mszy w tym roku dzieci, ministranci i schola otrzymały figurki Pana Jezusa, a harcerze z 147 WDH przekazali wszystkim ogień/światło z groty betlejemskiej. Fot. Organista