Menu

W sierpniu 2017 r. przeprowadzono rewitalizację pamiątkowego kamienia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, wikariusza anińskiego w latach 1975-78. Zniszczone płytki zostały zmienione na trwalsze płyty granitowe. Fot. organista

Kamień pamięci ks. Jerzego

Powrót